Gizlilik ve Çerezler

YASAL UYARI VE GİZLİLİK İLKESİ

 

1. TEKNİK DÜZENLEME

 

Bu web sitesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kayıtlı (Belge No: 9562), A grubu toptan-perakende  seyahat acentesi olarak hizmet veren,  3740037332 vergi kimlik numarasına sahip 3B Travel tarafından yasal olarak kurulmuş bir web sitesidir.

 

www.3bbooking.com adresinde sunulan ürünler sadece nihai kullanıcılar (bundan sonra “siz” olarak anılacaktır) tarafından kullanılabilir. Söz konusu ürünler, rezervasyon zamanında verilen fiyatlar, oranlar ve iptal koşullarına göre, internet sitesinde gösterilen kendilerine ait Genel Şartlar ve Koşullara tabidir. Web sitesi bir rezervasyon yapma işlemi hakkında bilgi vermektedir.

 

Web sitesinde sunulan ürünlerden herhangi biri yoluyla rezervasyon işleminin tamamlanması Yasal Uyarı ve Gizlilik İlkesinin yanı sıra, her bir ürünün Şartlar ve Koşullarına tabidir. Web sitesine erişerek veya web sitesinde iş yaparak, her bir ürünün Şartlar ve Koşullarını onaylar ve sitenin Yasal Uyarı ve Gizlilik İlkesini kabul edersiniz. Benzer şekilde, web sitesi ve rezervasyonlarıyla ilgili tüm kanunlar ve düzenlemelere uygun şekilde hareket edeceğinizi kabul edersiniz.

 

WEB KULLANIM KOŞULLARI

 

Web sitemizin kullanımı bu maddelerdeki koşulların istisnasız kabul edildiğini gösterir ve rezerve edilen hizmete ait sözleşmeye dair açık iznin kanıtıdır. 3B Booking tarafından sunulan hizmetlerin rezerve edilmesi ve sözleşme, sadece reşit ve hukuki ehliyete sahip kişilerce gerçekleştirilebilir.

 

Bu amaçla:

·       Web sitesini seyahat hizmetleri rezerve etmek dışında başka bir amaçla kullanamazsınız.

·       Bu web sitesinde veya bu web sitesi aracılığıyla zararlı, müstehcen, iftira içerikli veya başka bir şekilde yasadışı olan veya olabilen veya 3B Booking veya üçüncü tarafların haklarını çiğneyen herhangi bir bilgi yayınlayamaz, aktaramaz veya yayamazsınız.

·       Yetkisiz, sahte veya hileli rezervasyon yaptıramazsınız.

·       Bu web sitesinin çalışmasını veya işlevselliğini elektronik veya manuel olarak etkilemek veya etkileme teşebbüsünde bulunmak için, aşağıdakiler de dahil ancak onlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir yazılım, yönlendirme veya cihaz kullanamazsınız: bozuk veri ve virüs içeren dosyaları herhangi bir şekilde yüklemek veya kullanıma sunmak.

·       Bu web sitesinin veya altındaki yazılım kodunun görünümünü veya düzenini bozamaz, değiştiremez veya bunlara müdahale edemezsiniz.

·       Bu web sitesi veya ilgili altyapısı üzerinde anlamsız veya orantısız şekilde büyük yük oluşturan herhangi bir eylemde bulunamazsınız.

 

3B Booking’in web sitesinin kesintiler, hatalar veya yetkisiz kullanıcılar veya bilgisayar korsanlarının sızmaları olmadan çalışmaya devam edeceğini garanti etmesinin teknik olarak imkansız olduğunu anlar ve kabul edersiniz.

 

3B Booking web sitesine erişimi teknik sorunlar, bakım, güvenlik ve doğal afet durumlarında askıya alma hakkını saklı tutar ve erişimin askıya alınması nedeniyle bir kullanıcıya tazminde bulunma veya geri ödeme yapma sorumluluğunu kabul etmez.

 

Web sitesine erişim tamamen 3B Booking’in kontrolü altında olup, 3B Booking önceden haber vermeksizin verileri veya web hizmetlerini değiştirme, yerine koyma, askıya alma veya kaldırma hakkını saklı tutar.

 

Bu site otomatikleştirilmiş süreçler (“ekran kazıma” olarak bilinir) yoluyla ticari amaçlar adına veri ayıklamak için kullanılamaz. İstisnalar: bir üçüncü tarafla transfer fiyatlarının erişimine ve karşılaştırılmasına izin veren herhangi bir anlaşma imzalandığı durumlar.

 

3B Booking ‘in diğer haklarına zarar vermeksizin, 3B Booking Genel Şartlar ve Koşullarının veya Gizlilik İlkesinin herhangi birini ihlal ettiğinize inanıldığında (3B Booking’in takdirine bağlıdır), 3B Booking bu web sitesine erişimi reddetme ve/veya rezervasyonu iptal etme hakkını saklı tutar.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE KORUNMASI

 

GİZLİ BİLGİLER

 

Gizli bilgiler, 3B Booking’in rezervasyon ve hizmetlere sözleşme yapmak için isteyebileceği ve sizin tarafınızdan sağlanan bilgiler veya veriler olarak tanımlanır.

 

Bu nedenle, gizli bilgiler arasında bunlarla sınırlı olmamak üzere bulunanlar şöyledir: tüm telefon numaraları, faks numaraları, e-posta adresleri, ikamet adresleri, imzalar, kimlik veya pasaport kopyaları, kredi kartı bilgileri, kişisel tercihler, engeller veya özel diyetsel veya dini gereklilikler veya 3B Booking veya hizmet sağlayıcının sadece rezervasyonunuzu tamamlamak ve ilgili yönetim amaçları için erişimi gerekebilen siz veya grubunuzla ilgili diğer bilgiler.

 

Aşağıdakiler, hiçbir koşulda gizli bilgi olarak kabul edilmez:

·       Taraflardan herhangi birinin anlaşmayı ihlali nedeniyle kamu malı olmadığı sürece, genel kullanıma açık olan veya kamu malı olabilen tüm bilgiler.

·       Üçüncü taraflara açıklanan tüm bilgiler veya teknik bilgiler.

·       Yasal zorunluluk üzerine ifşa edilen bilgiler.

·       Mahkeme talebi üzerine ifşa edilen bilgiler.

·       Devlete, yerel ve özerk yetkililere vergi, çalışma gereklilikleri veya diğer idari sözleşmeler için sunulması gereken ekonomik bilgiler veya diğer tür tüm veriler.

 

Siz, Genel Şartlar ve Koşulları kabul ederek ve Bilgi Toplumu hizmetleri ve Elektronik Ticaretin belirli hukuki boyutları hakkındaki 2000/31/CE sayılı Yönetmeliğe göre, 3B Booking’in siz ve grubunuzla ilgili tüm kişisel bilgileri hizmet sağlayıcılardan istemesine onay ve yetki verirsiniz. 3B Booking’in servis sağlayıcıdan aldığı kişisel bilgiler 95/46, 2002/58 sayılı Avrupa Yönetmelikleri ve/veya Kişisel Verilerin Korunması Düzenlemesinin (bundan böyle PDPR olarak anılacaktır) yerini alan, onu tamamlayan ve geliştiren bu tür diğer mevzuata uygun olarak elde edilmeli, işlenmeli ve aktarılmalıdır ve ürüne dahil olan somut hizmetlerin rezerve edilmesi ve ödenmesini kolaylaştırmak ve sağlamak üzere kullanılacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİM VE VERİLERİN KORUNMASI

 

3B Booking’in, talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak için, kişisel verileri içeren dosyalara erişimi gerektiğinde, 3B Booking bunun PDPR altında yapılmasını sağlar.

 

Bu Şartları kabul etmeniz, sizin tarafınızdan ve 3B Booking arşivlerinden sağlanan bilgilere ve bu bilgilerin 3B Booking tarafından sunulan hizmetlerin sadece işlenmesi, yönetimi, değerlendirilmesi ve rezerve edilmesi için ele alınmasına açık izin verdiğinizi ve bunların üzerine anlaşmaya vardığınızı ifade eder.

 

Bu sistemi kullanırken 3B Booking’e sağladığınız tüm kişisel bilgilerin PDPR’ye sıkı bir uyum içinde elde edildiği, işlendiği ve aktarıldığı anlaşılmalıdır; buna göre 3B Booking tarafından tutulan kişisel bilgi dosyalarındaki bu verilerin dahil edilmesi ve şu amaçlarla işlenmesi hakkında bilgilendirilir ve açık izin verirsiniz: 3B Booking tarafından sağlanan hizmetlerin hazırlanması, yönetimi, onlar için aracılık ve sözleşme yapılması, ürünlerin ve hizmetlerin rezervasyon ve ödemelerinin 3B Booking , çağrı merkezleri, GSM, GPRS veya UMTS teknolojisini baz alan mobil iletişim sistemleri yoluyla işlenmesi; olay yönetimi; istatistiklerin düzenlenmesi ve özellikle müşterilerin hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan hizmetlerden memnuniyetlerini belirleme yoluyla müşterilerimize sunduğumuz seyahat hizmetlerinin yüksek kalitesini her zaman korumak için, hizmet sağlayıcı tarafından sunulan hizmetlerin gözden geçirilmesine imkan veren ve kesinlikle gönüllülük esasına göre cevaplanması gereken kalite anketleri gönderilmesi. 3B Booking, sunulan hizmete yönelik olmayan yorumları göstermeme hakkını saklı tutar.

 

Bu dosyaların yöneticisi: İstanbul (Türkiye), Cihangir Mahallesi,Mebusan Yokuşu,Birlik Apartmanı,No;25/2 Beyoğlu iş adresinde bulunan 3B Booking’dir.

 

Yukarıdaki adreste bulunan 3B Booking ile iletişime geçerek, 3B Booking tarafından kullanılan iletişim kanallarıyla, kişisel veya posta yoluyla yazılı olarak veya info@3bbooking.com e-posta adresine e-posta göndererek verilerinizin kullanımına erişme, onları değiştirme, silme ve itiraz etme hakkınız bulunur.

 

Belirtilen e-posta adresine erişemediğinizde, lütfen bize şu adreste posta yoluyla ulaşın: İstanbul (Türkiye), Cihangir Mahallesi,Mebusan Yokuşu,Birlik Apartmanı,No;25/2 Beyoğlu; postanız talep edilen eylemi belirten imzalı ve iadeli taahhütlü bir mektup ile kimlik belgenizin bir fotokopisini içermelidir.

 

PDPR uyarınca, 3B Booking sağlanan tüm bilgileri, ticari ilişki sona erdikten sonra bile mesleki sır olarak tutacağını ve hizmetleri geliştiren personelin de bu zorunluluğa bağlı tutulacağını taahhüt eder.

 

3B Booking, kişisel verilerin güvenliğini garanti altına almak ve böylece değiştirilmelerini, kaybolmalarını, işlenmelerini ve/veya yetkisiz kişilerce erişimlerini önlemek için; teknolojik gelişmeler, saklanan verilerin özelliği ve maruz oldukları riskleri göz önünde bulundurarak gerekli teknik ve kurumsal önlemleri aldığını beyan ve garanti eder.

 

Herhangi bir kişisel veriye erişim sağlanması durumunda, 3B Booking özellikle şunları taahhüt eder:

·       Verilerin, güvenliklerini garanti eden yasal olarak gerekli teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri aracılığıyla korunmasının sağlanması; teknolojik gelişmeler, saklanan verilerin özelliği ve maruz oldukları riskler göz önünde bulundurularak verilerin değiştirilmelerinin, kaybolmalarının, işlenmelerinin veya yetkisiz kişilerce erişimlerinin önlenmesi.

·       Verilerin sadece üzerinde anlaşılan hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve üzerinde anlaşılan amaçların yerine getirilmesi için kullanılması veya uygulanması.

·       Bu tür verilerin saklama amacıyla bile diğer taraflara verilmemesi veya bilgilerin, sonuçların veya listelerin tümünün veya bir kısmının çoğaltılmaması.

·       Verilerin, onlara sadece hizmeti gerçekleştirmek için gereksinim duyan çalışanlar tarafından işlenmesinin sağlanması. Bilgilerin açıklandığı tüm üçüncü taraflar gizlilik yükümlülüğüne uymak zorundadır.

·       Kişisel bilgiler artık kaydedildikleri veya toplandıkları amaç için gerekli veya ilgili olmadıklarında; bilgilerin, verildikleri formatlar veya belgelerle birlikte, herhangi bir kopya saklanmadan silineceğinden, yok edileceğinden ve/veya geri verileceğinden emin olabilirsiniz.

 

3B Booking MÜŞTERİ bilgilerini, sadece yönetimsel sebepler ve MÜŞTERİ rezervasyonunu tamamlamak için kredi kartı dolandırıcılığına karşı kontrol amacıyla sözleşmeli hizmet sağlayıcısına açıklayabilir. Bu web sitesinde bu şekilde toplanan veriler, PDPR’ye göre, istenen hizmetlerin sözleşmeye dökülmesi için dahil olması gereken kuruluşlara aktarabilir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve devredilmesi için verdiğiniz izin, yukarıda belirtildiği gibi, dosyadan sorumlu kişiyle yazılı olarak iletişime geçilerek dilediğiniz zaman geri alınabilir. Son olarak, sağladığınız verilerin büyük bir gizlilikle ele alınacağı ve veri koruma konusunda Türkiye Cumhuriyeti yasalarında yer alan gerekliliklere uygun bir sunucuda tutulacağı konusunda bilgilendirilirsiniz.

 

3B Booking, kredi kartı verilerinin korunmasıyla ilgili olarak kullanılan en güvenli teknolojilere sahiptir. Aynı zamanda bu konuyla ilgili uluslararası düzenlemelere uyum sağlar. Hassas bilgi talep ettiğimiz tüm 3B Booking birimleri SSL iletişim protokolünü kullanır. Bunun anlamı, bilgisayarınızdan sunucumuza internet aracılığıyla gönderilen bilgilerin dış kullanıcılar için deşifre edilemez şekilde kodlandığıdır.

 

Bu teknoloji verilerinizin herhangi bir şekilde ele edilemeyeceğini, üzerinde oynama yapılamayacağını veya değiştirilemeyeceğini garanti eder. Bu şekilde, günümüzde internet aracılığıyla ödeme yapmak herhangi bir geleneksel satın alma işlemi kadar güvenli olabilmektedir.

 

Burada, 3B Booking’e sizinle iletişime geçme ve 3B Booking ile Ertur Turizm içindeki diğer şirketler tarafından sağlanan ürünler ve hizmetler için teklifte bulunma izni verirsiniz3B Booking, hiçbir durumda, seyahat hazırlıkları için doğrudan sorumlu olmayan herhangi bir kişiye bilgi aktarımında bulunmaz. 3B Booking kasıtlı olarak reşit olmayanlardan kişisel bilgi toplamaz.

 

Rezervasyonunuz ile ilgili olarak bizi aradığınızda veya biz sizi aradığımızda, aramalar iş sorunları ve denetimle ilgili amaçlar doğrultusunda kaydedilebilir. Bir rezervasyonla ilgili herhangi bir dava durumunda, 3B Booking bu aramaların içeriğini inceleme hakkını saklı tutar.

 

Avrupa Ekonomik Alanı dışında yaşayan tüketiciler için, veri koruma kontrolleri PDPR altında gerekli olanlar kadar sıkı olmayabilir.3B Booking, hiçbir durumda, seyahat hazırlıkları için doğrudan sorumlu olmayan herhangi bir kişiye bilgi aktarımında bulunmaz.

 

3. SAHİPLİK VE DİĞER HAKLAR

 

SAHİPLİK

 

Burada,3B Booking web sitesinde yer alan (bunlarla sınırlı olmamak üzere Genel Şartlar ve Koşulları, kuralları, ilkeleri ve çalışma prosedürlerini ve 3B Booking gizli bilgilerini içeren) alınan veya kabul edilen ilgili tüm öğelerin ve fikri mülkiyet haklarının (bunlarla sınırlı olmamak üzere telif hakları, patentler, ticari markalar, hizmet markaları, yazılım, logolar, grafikler, metinler, tasarımlar, veri derlemeleri, araç raporları, fotoğraflar, görseller, haritalar ve diğer materyalleri içeren) 3B Booking veya hizmet sağlayıcılarının özel mülkiyetinde olduğunu kabul eder ve onaylarsınız.

 

Burada belirtilenin dışında, kabul edilen bilgiler veya verilerden herhangi bir hak veya kâr elde etmeyeceğinizi ve 3B Booking’in dünyanın her yerinde tüm patentler, telif hakları, ticari markalar, ticari isimler, sözleşmeler, endüstriyel tasarımlar ve ilgili diğer mülkiyet hakları da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bilgilerin ve verilerin tek sahibi olarak kalacağını kabul eder ve onaylarsınız.

 

Bu web sitesindeki materyallerdeki tüm ticari markalar, telif hakları, veri tabanı hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları, alttaki yazılım koduyla birlikte, 3B Booking veya hizmet sağlayıcılarına aittir. 3B Booking ‘in önceden yazılı izni olmaksızın bu web sitesindeki herhangi bir materyali veya alttaki yazılım kodunu, tamamen veya kısmen, kopyalayamaz, modifiye edemez, değiştiremez, yayımlayamaz, yayınlayamaz, dağıtamaz, satamaz veya aktaramazsınız.

 

İÇERİK

 

Genel Şartlar ve Koşulların hükümlerine bir istisna olarak, burada web sitesinin içeriklerini (ve/veya herhangi bir öğesini) üçüncü taraflara web sitesi tarafından sağlandığı/görüntülendiği gibi kopyalamayacağınızı, çoğaltmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, aktarmayacağınızı, satmayacağınızı, kiralamayacağınızı, pazarlamayacağınızı veya açıklamayacağınızı kabul edersiniz.

 

3B Booking web sitesinin içeriğini ve kullanım şartlarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler web sitesinde yayınlandıkları an geçerli olur. Kullanıcı tarafından web sitesine erişim ve sitenin kullanımı, kullanıcının içerik ve kullanım şartlarında yapılan yukarıda belirtilen değişiklikleri kabul ettiğini gösterir.

 

Transfer ayrıntıları, konaklama yerinin elverişliliği ve ücreti, uygun araçlar, sağlayıcı tarafından gösterilen onay belgesi ve web sitesinde tanıtımı yapılan herhangi bir başka hizmetle ilgili diğer ayrıntılar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, web sitesinde duyurulan transferlerle ilgili olarak yayınlanan tüm bilgiler, bağımsız kuruluşlar olan ve 3B Booking’in temsilcileri, çalışanları veya bağlı şirketleri olarak hareket etmeyen hizmet sağlayıcılar tarafından yayınlanmaktadır. Bu bilgiler arasında 3B Booking adına izinler veya öneriler bulunmayıp, 3B Booking hizmet sağlayıcılar ve ilgili hizmetlerle ilgili olarak bunların içinde bulunan yanlışlıklar veya hatalardan sorumlu tutulamaz. Bu bağımsız kuruluşlar hizmetlerini, aynı zamanda size karşı sorumluluklarını kapsam dışı bırakan veya sınırlandıran koşullarına bağlı olarak sunarlar. 3B Booking ve bağlı şirketleri bu bağımsız kuruluşların eylemleri, ihmalleri, uyumsuzlukları veya kusurlarından veya neden oldukları masraflardan sorumlu tutulamazlar. 3B Booking ve bağlı şirketleri çifte rezervasyon, doğal afet veya kontrolleri dışında oluşan diğer nedenlerden ötürü herhangi bir geri ödeme garantisi vermezler.

 

3B Booking bir rezervasyon acentesi olarak faaliyet gösterdiğinden, kendisi tarafından yapılmadığı sürece dokümantasyon hatalarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 3B Booking sadece web sitesini sunar, böylece hizmet sağlayıcılar kendi ürünlerini sunabilir, siz onlarla iletişime geçebilir ve istediğiniz takdirde hizmet sağlayıcılardan rezervasyon yaptırabilirsiniz.

 

Burada, bu web sitesinde bulunan bilgiler veya verilerin açıklanmasının veya onlara erişimin 3B Booking tarafından satış, lisans veya bu tür öğelerin diğer transferleri için bir teklif oluşturmadığını kabul eder ve onaylarsınız.

 

4. DİĞER WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR

 

Web sitesi üçüncü tarafların sadece bilgilendirme amaçlı olan web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu tür web siteleri 3B Booking’ebağlı değildir ve 3B Booking onlarla veya içerdikleri materyallerle ilgili sorumluluk kabul etmez.

 

3B Booking bu bağlantıları kullanıcılara sunar, ancak içeriklerini desteklemez veya kontrol etmez. 3B Booking bu diğer sitelerle herhangi bir etkileşimin garantisini vermez ve bu etkileşim nedeniyle sorumluluk kabul etmez (örneğin, bu sitelere erişilememesi dahil olmak üzere) ve yukarıda bahsedilen web sitelerinde görünen veya bir bağlantıyı, bir köprü metni tıklayarak veya rezervasyon yapabileceğiniz web sitelerinde açıklanan bir hizmet veya ürünle ilgili bu tür yollarla bu web sitesinden ayrıldığınızda bulabileceğiniz materyaller veya bilgiler için sorumluluk kabul etmez.

 

3B Booking, hiçbir koşulda, kayıp profiller ve benzeri dahil olmak üzere, web sitesine erişim veya erişememe, kullanımı, içinde verilen bilgilerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamaz.

 

Genelde ve özellikle bu web sitesinden internet üzerinden indirilen tüm materyal ve içerik üzerinde bir anti-virüs kontrolü yapmanız önerilir.

 

5. WEB SİTESİNDE GÖRÜNTÜLENEN BİLGİLER

 

3B Booking tarafından sağlanan hizmetler hakkındaki bilgiler, verilerin hizmet sağlayıcılardan geldiği göz önünde bulundurulduğunda olabildiğince doğrudur. 3B Booking, verilen bilgilerin sağlayıcı tarafından sağlanan gerçek hizmetle birbirini tutmamasından sorumlu tutulamaz.

 

ÇEREZLERİN KULLANIMI

 

1. ÇEREZLER

 

Web sitesine erişim, web sitesi çerezler kullanılmadan çalışabilse bile, çerez kullanımı içerebilir. Çerezler tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit diskinde depolanan küçük bilgi dosyalarıdır, böylece sunucu sadece kendisinin okuyabileceği belirli bilgileri tanıyabilir. Çerezler sınırlı bir süre için aktif kalırlar. Hiçbir çerez telefon, e-posta veya diğer kimlik bilgilerinin gösterilmesine izin vermez. Çerezler kullanıcının sabit diskinden herhangi bir bilgiyi çıkaramazlar veya kişisel bilgileri çalamazlar. Bir kullanıcının özel bilgilerinin bir çerez dosyasının bir kısmını oluşturabilmesinin tek yolu, kullanıcının bu bilgileri sunucuya kendi vermesidir.

 

Çerezler bize rezervasyon işleminizi en iyi hale getirme konusunda yardımcı olsalar da, çerezleri almak istemeyen veya varlıkları hakkında bilgilendirilmek isteyen kullanıcılar tarayıcılarını bu şekilde yapılandırabilirler. Tüm internet tarayıcıları size belirli web sitelerinden çerezleri engelleme veya onlara izin verme imkanı sağlayan ayarlara sahiptir.

 

Çerezlerimiz

 

Kullanıcı Kimliği: Bu çerezler kullanıcının web sayfamız veya başvuru platformunda gezinmesine ve örneğin trafiği ve veri iletişimini kontrol etmek, oturumu belirlemek, vb. için, dahil edilen farklı seçenekleri veya hizmetleri kullanmasına izin verir.

·       NID

·       SAPISID

·       SID

·       SSID